Kunne du tenke deg å være forsanger i Nygård kirke?
Kunne du tenke deg å være forsanger i Nygård kirke?

Samling for mulige forsangere: Torsdag 7. september kl. 17.30 i møterommet i Nygård kirke.

Har du lyst å være med i forsangergruppe på gudstjenester i Nygård? Vi planlegger en forsangergruppe (eller flere) som kan synge på gudstjenester i Nygård ca. en gang i måneden.

Ta kontakt med kantor Endre (ed652@kirken.no) hvis du har spørsmål.
Del denne artikkel på e-post