Til konfirmanter 2018, foreldre og foresatte
Til konfirmanter 2018, foreldre og foresatte

1. Kjøreplanen for høsten 2017 får konfirmantene på eget ark. NB! Høstferie uke 41

2. Gudstjenestedeltakelse:

Alle konfirmantene må være på 5 gudstjenester i løpet av konfirmantåret.  Konfirmantene velger selv de søndagene som passer å gå til gudstjeneste. Går dere til gudstjenester andre steder, kan dere få presten på stedet til å underskrive på et ark.

Presentasjonsgudstjenesten, Ungdomsgudstjenestene, Lysmessen, Skolegudstjenester, Samtalegudstjenesten og Konfirmasjonsgudstjenesten kommer utenom og er obligatoriske.

De hører altså IKKE til de 5 gudstjenestene som dere velger selv. Heller ikke Skolegudstjenestene hører med til de 5.

Nattkafeen er åpen i kjelleren i Nygård kirke hver fredag fra kl. 20.00 til midnatt (følger skoleruten).

 

3. Bli-kjent-kveld med laxing 28.sept kl. 18.30 i Nygård kirke (kjelleren); Leker, pizza, brus, diverse snacks, musikk, quiz med premie og avsluttende samlingsstund med andakt. Alle velkommen, både årets og fjorårets konfirmanter.

 

4. Ungdomsgudstjeneste i Nygård kirke fredag 20. oktober kl. 18.00. TenSing deltar. Hotdog og brus etter gudstjenesten.

 

5. Konfirmant- og foreldreseminar tirsdag 7.nov kl. 18.00 om ”Ungdom og Medier”.

Tirsdag 7.nov. kl. 1800 skal alle konfirmantene møte på seminar med Ungdom og Medier /www. barnevakten.no

Foredragsholderne er erfarne og dyktige forelesere, legger opp til samtale og har med PowerPoint. Det ble svært bra i fjor og det tror jeg det vil bli i år også.

Dette er et fellesarrangement for konfirmantene på Laksevåg og Nygård.

Det blir tre separate grupper:

Guttene møter i Nygård kirke kl. 1800 til et maskulint medieseminar

Jentene møter i Nygård kirke kl. 1800 til et seminar om forbilder og speilbilder

Foreldrene møter i Nygård kirke kl. 1800 et seminar om å være foreldre til tenåringer i en digital verden. Muligheter og utfordringer.

Foreldresaminaret er naturligvis ikke obligatorisk, men vi håper mange likevel vil delta. Jeg tro ikke dere vil angre på det!

Vi regner med å holde på til ca kl. 20.30. Enkel servering.

 

6. Nattcupen i Haukelandshallen er fredag 10. nov fra kl 21.00-06.00! Velkommen til den tradisjonsrike nattcupen!

Høsten 2017 arrangerer Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM nattcupen for 17. gang

i Haukelandshallen. Til dette arrangementet trenger vi 8 foreldre til å være vakter, fordelt utover kvelden og natten til lørdag.  

 

 7. Lysmesse og Julekonsert søndag 10. desember kl. 18.00 i Nygård kirke. Lysmessen og Julekonserten er slått sammen i år. Det blir en stor førjulsopplevelse!og Julekonsert søndag 10. desember kl. 18.00 i Nygård kirke. Lysmessen og Julekonserten er slått sammen i år. Det blir en stor førjulsopplevelse!

*Øving til Lysmessen i Nygård kirke på forhånd:

- Torsdag 30.nov. kl 17.00-1830

- Torsdag 7. des. kl 17.00-1830

Alle konfirmantene møter på disse datoene.

Vi trenger 2 foreldre som kan være behjelpelig med praktiske ting på hver av disse datoene, bake en kake og servere litt saft og hjelpe til med oppstilling og kapper.

 

8. Weekend på Fjell-ly 2018

Vi satser på weekend til vinteren.  

Fredag 26. - 28. januar på Fjell-ly leirsted på Sotra (siste helgen i januar).

Vi trenger 6 foreldre med på denne leiren, i tillegg håper vi å få ungdomsledere med fra Nattkaféen og TenSing og eventuelt noen fra fjorårets konfirmanter. 

 

9. Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp tirsdag 20.mars 2018

Konfirmantene møter i kjelleren i kirken kl. 17.00.

Fasteaksjonen er en av landets største aksjoner med 40.000 bøssebærere som går fra dør til dør og samler inn penger til mennesker i fattigdom, under naturkatastrofer og andre kriser. Konfirmantene går to og to inn i de roder/områder som på forhånd er inndelt. Hvert år har konfirmantene på landsbasis samlet inn flere millioner til fattige og nødlidende.

Husk at bøssebærerne må kle seg etter været! Vi trenger foreldre som kan være med å kjøre til de forskjellige rodene som er langt unna.

 

10. Samtalegudstjeneste søndag 22. april, kl 18.00. Konfirmantene møter kl. 16.00.

Dette er en gudstjeneste som konfirmantene i stor grad får utforme selv - med sanger, bønner, tekster, bilder, dikt, rollespill osv..

 

11. Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 13. mai.

Det vil bli to konfirmasjonsgudstjenester denne søndagen.

Kl. 11.00 og kl. 13.00: Presten sender ut et forslag i høst om fordeling på disse klokkeslett. Har dere spesielle ønsker, så send mail.  

Vi ønsker å finne klokkeslettet som passer best for deg og familien. NB! Antallet konfirmanter må være omtrent det samme på begge gruppene.

Vel møtt til en spennende konfirmanttid der konfirmantene får lære mer om hva kirken står for, lære om Bibelen, bli kjent med bibelfortellinger, salmer, liturgi og bønner! Dessuten skal vi ha det hyggelig sammen og bli bedre kjent.

Med hilsen

Gunn Berit Guldbrandsen

sokneprest i Nygård                                     

gg988@kirken.no

Tlf. 55 30 81 84 – m 48 21 33 24                                               

Konfirmantmedarbeidere: Silje Halvorsen og Linn Borge Eide.
Del denne artikkel på e-post