Ansatte

 

Gunn Berit Guldbrandsen, sokneprest
55 30 81 84 - 482 13 324 - gg988@kirken.no

Jon Abelsæth, kapellan
55 59 22 96- 474 68 911 - ja456@kirken.no

Erick Mbagga, kirketjener
55 59 32 34 - 466 31 557 - em663@kirken.no
 
Endre Dåvøy, kantor
55 30 81 82 - 913 88 159 -  ed652@kirken.no

Grete Smørås, administrasjonsleder
55 59 71 93 – 975 34 813 - gs447@kirken.no

Hilde Gjessing, frivillighetskoordinator
55 59 71 03 -  414 13 366-  hg767@kirken.no